Zemědělství

Kolo hnací SH, ZV

Použivá se jako jeden z litinových dílů vynášecích dopravníků. Slouží k opravě řetězů ve stájích.

Sestava řetězu SH, ZV

Používá se pro výměnu pásů ve stájích ve větším rozsahu.

Hrablo SH, ZV

Používá se k sestavení pásu SH nebo ZV a na jejich opravu přímo ve stájích.

Čep

Čepy lisované nebo soustružené doporučujeme pro opravy pásů SH, kdy nechceme ve stáji svařovat.

Stranice

Stranice slouží ke spojování v nekonečný pás nebo na opravy pásů stávajících.

Článek (oko)

Článek slouží ke spojování v nekonečný pás.

Spojovací článek ZV

Slouží ke spojování pásu ZV