Les

Feromonový lapač

Slouží k ochraně lesů před lýkožroutem smrkovým (Ips typographus).

S - háky

Slouží k zamezení podélného praskání vytěžených kmenů stromů při vysychání.

Sázecí rýč

Je určený k sázení sazenic v kamenitějších a tvrdších půdách.

Momentálně je výroba ukončena.